Support
Advice

Bijvoorbeeld het specificeren van een Duurzaam Asset Management Informatie Systeem (DAMIS) voor verbrandingsovens. Hiervoor is een volledig managementpakket ontwikkeld inclusief de onderhoudscyclus. De focus daarbij is om van simulatie naar LCM-monitoring en -control te kunnen gaan.
De basis voor deze ontwikkeling is het assetmanagementsysteem (AMS), zoals beschreven binnen de ISO 55000.

For example, specifying a Sustainable Asset Management Information System (SAMIS) for incinerators. For this we have developed a full management packer including the maintenance cycles. That is why the focus to go from simulation to LCM-monitoring and -control.
The basic for this development is the Asset Management System (AMS), as described in the ISO 55000.

IT Engineering

IT Engineering support can consist from the:
 – Expanding or changing the user interface
 – Setting up or refurbish of the data warehouse
 – Connecting of other applications/databases to
one or more AMC Tool(s).

Implementation

Support bij implementatie kan bestaan uit:
– ondersteuning bij de (initiële) realisatie van APM
producten zoals; registreren, monitoren, bijstellen en
verbeteren
– uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op
projectbasis.

Support with implementation can exist uit:
 – Supporting with the (initial) realisation of APM
products like; registering, monitering, adjusting and
improving
 – Perform specific work, whether or not on project base.