Support
Advies

Bijvoorbeeld het specificeren van een Duurzaam Asset Management Informatie Systeem (DAMIS) voor verbrandingsovens. Hiervoor is een volledig managementpakket ontwikkeld inclusief de onderhoudscyclus. De focus daarbij is om van simulatie naar LCM-monitoring en -control te kunnen gaan.
De basis voor deze ontwikkeling is het assetmanagementsysteem (AMS), zoals beschreven binnen de ISO 55000.

IT Engineering

IT Engineering support kan bestaan uit het:
– uitbreiden of aanpassen van de user interface
– opzetten of herinrichten, van de data warehouse
– koppelen van andere applicaties/databases aan
een of meerdere AMC Tool(s).

Implementatie

Support bij implementatie kan bestaan uit:
– ondersteuning bij de (initiële) realisatie van APM
producten zoals; registreren, monitoren, bijstellen en
verbeteren
– uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op
projectbasis.