Tool

DYNAM

DYNAM staat voor Dynamic Asset Management

DYNAM is een Life Cycle Simulation Tool en is ontwikkeld om op een praktische en transparante wijze, assets te kunnen moduleren over de gehele Life Cycle Support, of een gedeelte daarvan. Dit op basis van verschillende scenario’s.


Neem contact op

Life Cycle Support

De volgende aspecten worden daarbij in ogenschouw genomen:

 • Het modelleren/begroten van de gehele levenscyclus of gedeelte daarvan.
 • Het definiëren van; design en maintenance classes en het kwantificeren van bijbehorende load- en maintenance factors
 • Het definiëren van te verwachten gebruiksscenario’s met bijbehorende simulatieparameters
 • Het analyseren van de simulatiescenario’s, hier desgewenst een report over opstellen en de best passende overnemen als  ‘baseline’ (norm) voor de komende jaren.

Get and stay in Control with DYNAM

the web-based Asset Management Tool

 
DYNAM Functionality

1. Constructing

 • System Models
 • Life Cycle Plans
 • Process Models
2. Collecting Source Data
 • Performances Required
 • Cost Estimations
 • Use Profiles
3. Simulating/Calculating
 • Installation Performances
 • System Effectiveness
 • Life Cycle Cost
4. Generating/Communicating
 • Life Cycle Management Plans
 • Design & Use Classes
 • Norm Sheets (NLDoD)
5. Reporting
 • Key Performance Indicator Charts
 • Periodical Reports
 • Actual Results

AMC Tools zijn webbased en gebaseerd op, dan wel geïntegreerd met, MS SharePoint Portal. De tools zijn te gebruiken vanaf een beveiligde Internetserver of te installeren binnen uw ‘eigen’ IT-omgeving.

AMC Trainingen voorzien in het effectief kunnen gebruiken van deze tools waarbij deze dan ook als digitale leeromgeving fungeren.