Support
Advies

In het kader van Asset Performance Management (APM) zijn voor verschillende organisaties verkennende studies uitgevoerd waar het met name om de vraag ging hoe assetmanagement (AM) met prestatiemanagement (PM) het beste kan worden gecombineerd.
Hierbij worden alle stakeholders betrokken door dit als volgt te faseren:
– een bedrijfsoriëntatie met betrekking tot AM en PM.
– in teamverband brainstormen over een mogelijke
(verbeter)aanpak.
– resultaten uitwerken en opnemen in een
verbeter-/implementatieprogramma
– presenteren van het verbeterprogramma en het
afstemmen van de vervolgaanpak.
– uitwerken van een adviesnota ‘Vervolgaanpak APM’

IT Engineering

IT Engineering support kan bestaan uit het:
– uitbreiden of aanpassen van de user interface
– opzetten of herinrichten, van de data warehouse
– koppelen van andere applicaties/databases aan
een of meerdere AMC Tool(s).

Implementatie

Support bij implementatie kan bestaan uit:
– ondersteuning bij de (initiële) realisatie van APM
producten zoals; registreren, monitoren, bijstellen en
verbeteren
– uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op
projectbasis.