ASSET MANAGEMENT CONTROL 2020

AMC 2020 is de vernieuwde aanpak om kapitaalgoederen over de gehele levenscyclus zo kosteneffectief mogelijk te; specificeren, ontwerpen, realiseren, exploiteren en veelal ook weer uit te faseren aan kapitaalgoederen/assets in sectoren zoals; Infra, Vastgoed, Installaties, Rijdend-, Varend- en Vliegend Materieel.

 

AMC 2020 omvat een totaalpakket
aan tools en trainingen om te kunnen:
  • Optimaliseren van het bestaande assetportfolio
  • Simuleren van asset degradatie en -kosten i.r.t.
    toekomstig gebruik en onderhoud
  • Specificeren van de benodigde asset ondersteuning vanaf realisatie tot en met het uitfaseren.

AMC 2020 is een integrale aanpak bestaande uit de volgende disciplines:

OPTIMALISEREN

Asset Performance Management

Hieronder vallen aspecten zoals; normeren, registreren, monitoren, bijstellen en verbeteren.

SIMULEREN

Life Cycle Management

Hieronder vallen aspecten zoals: plannen, budgetteren, modelleren, simuleren en rapporteren, over de gehele levenscyclus van assets.

SPECIFICEREN

Asset Logistics Engineering

Hieronder vallen de technische aspecten van assetmanagement, zoals het ontwerpen en/of specificeren van de; documentatie, configuratie, testen, onderhoudsplannen, et cetera. Binnen de defensiesector noemt men dit Integrated Logistics Support of Through Life Engineering.

AMC 2020 is compliant aan de Internationale Assetmanagement Standaard ISO 55000

Voor wat betreft het benodigde assetmanagementsysteem biedt de internationale standaard ISO 55000 een duidelijke structuur, waarmee de ‘line of sight’, c.q. de beheersing en besturing, van alle asset gerelateerde processen, voor eenieder inzichtelijk wordt.

Binnen de dagelijkse bedrijfsvoering zorgt de assetmanagementfunctie ervoor dat deze, asset gerelateerde, ‘line of sight’ up-to-date blijft en voor alle betrokkenen inzichtelijk en transparant is.

Bij Asset Management Control gaat men er dan ook vanuit, dat assetmanagement wordt uitgevoerd door ‘professionals’ met ‘betrouwbare informatie’.

AMC T&T ondersteunt daarbij door het leveren van:

Tools, in de vorm van methoden, technieken en webapplicaties, afgestemd op uw behoefte en situatie.


Training, veelal maatwerk, zoals instructie op de werkplek tot en met post HBO-opleidingen in samenwerking met o.a. de hogeschool Avans+ en -InHolland.
Support, zoals (strategisch) advies, IT Engineering en ondersteuning, bij zowel de implementatie als uitvoering van assetmanagement.

Download hier de AMC 2020 Handout